Lediga tjänster

Kulturchef

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-18


Fältsekreterare till Familjens hus

Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Råd och stödenheten (393), Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Lärare år 4-6 Holmängenskolan

Vänersborgs kommun, Skola F-6, Holmängenskolan, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-16


Stödassistenter till Korttids Lindbacken

Socialförvaltningen, Personligt stöd och omsorg, Lindbacken, Korttidsboende, Vargön
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Enhetschef till Hemtjänst, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen, Vård och omsorg, hemtjänst, VoO Hemtjänst ledning , Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-07-21


Modersmålslärare Nederländska

Barn och utbildningsförvaltningen, Skola F-6, Modersmålsenheten, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-02


Förvaltningsekonom

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Administration, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Timvikariat inom Socialförvaltningen 2024

Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten 317, Vänersborg, Vargön, Brålanda och Frändefors
Sista ansökningsdatum 2024-12-31


Verksamhetsledare till Gruppbostad inom LSS

Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personligt stöd och omsorg, Vargön
Sista ansökningsdatum 2024-09-02


Kulturpedagog till utåtriktad verksamhet

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritid, Musik- och kulturskolan, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-16


Tekniker/vaktmästare till Musik- och kulturskolan Vänersborg

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförv., Musik- och kulturskolan, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-16


Barnskötare

Barn och utbildningsförvaltningen, Förskola, Korsgatan , Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-07-21


Kommunarkivarie

Vänersborgs kommun, Kontoret för Juridik och säkerhet, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Laboratorieingenjör till VA-verket

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kretslopp och vatten, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-08-18


Stödassistenter till Mörtvägen 8-10, gruppbostad enl. LSS

Socialförvaltningen, Personligt stöd och omsorg, Edsgatan, Bladvägen, Mörtv, Vargön
Sista ansökningsdatum 2024-07-28


Undersköterskor till Hemtjänst Centrum 3

Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård o omsorg, Hemtjänst Centrum 3, Vänersborg
Sista ansökningsdatum 2024-07-31