Praktik och arbetsträning

 

Att ge elever, kommuninvånare och arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet är viktigt för en positiv utveckling av näringslivet och samhällslivet i Vänersborgs kommun.
Mötet mellan individen och den etablerade arbetsmarknaden, är avgörande för bägges utveckling. Utmaningar som generationsväxlingar och arbetsbrist ligger runt hörnet.

Effektiv metod
Praktik är en effektiv metod för att medverka till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling. Stärk rekryteringsbasen och jobba långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Praktik och arbetsträning

Arbetsmarknadsenheten